messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
นายอัษฎายุทธ ธงยศ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0 4257 7074
นายอัษฎายุทธ ธงยศ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0 4257 7074
info ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ

QR CODE


(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำประจำการศึกษา 2566
กิจกรรมจิตอาสา
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
กิจกรรมธนาคารขยะ
กิจกรรมธนาคารขยะ
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปี 2567
กิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจ แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมโครงการ "บุญประเพณีเลี้ยงปู่ตา"ประจำปี 2567
 
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ธนาคารขยะ บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.วังยาง
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
หลวงตาบุญชื่น
อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย
อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดิน เพิ่ม-ลด
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ภารโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
เอกสารความรู้ด้านภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview573

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
โทร : 089 944 8087
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
โทร : 089 944 8087
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 214
เดือนนี้1,661
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,517
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ