องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร.042-577-074ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group คณะผู้บริหาร
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 089 944 8087
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 089 944 8087
นายมิตรชัย พ่อศรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0812626851
นายมิตรชัย พ่อศรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0812626851
นายปิยะพงษ์ สีแสด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0812626851
นายปิยะพงษ์ สีแสด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0812626851
(-ว่าง-)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
(-ว่าง-)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 086 713 7386
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายก อบต.วังยาง
โทร : 089 944 8087
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายก อบต.วังยาง
โทร : 089 944 8087
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 219
เดือนนี้ 6,505
เดือนที่แล้ว 10,868
ทั้งหมด 44,154