องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
group ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 089 944 8087
นายมิตรชัย พ่อศรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0812626851
นายไพฑูรย์ หาญมนตรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0862357332
นางถนอม ยะตะโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง