องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน (งานบริหารงานคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (แผนงานสาธารณสุข) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักปลัด ประจำปี 2565 (แผนการรักษาความสงบภายใน) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักปลัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบกลาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานกองช่าง งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1