องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder บริการประชาชน
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file แบบ ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 453
insert_drive_file แบบ ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file แบบ ขถด.1 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 594
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1