องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร.042-577-074

ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder บริการประชาชน
insert_drive_file หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file แบบ ขถด.1 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file แบบ ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file แบบ ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79