องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร.042-577-074

ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.21 เม.ย.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายก อบต.วังยาง
โทร : 089 944 8087
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายก อบต.วังยาง
โทร : 089 944 8087
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 149
เดือนนี้ 4,917
เดือนที่แล้ว 9,756
ทั้งหมด 56,077