องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
group หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 086 713 7066
นายอัษฎายุทธ ธงยศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0 4257 7074
นางสาวจิตรี สิริขจรคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 4257 7074
นายอุทิศ วรรณวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0981041755
นายชาคริต ศรียะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 4257 7032