messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
รายละเอียด : วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.ท่านไพฑูรย์ หาญมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง และฝ่ายงานสาธารณสุข เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอวังยาง
ผู้โพส : admin