องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร.042-577-074

ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รับสมัครเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง เปิดรับสมัครเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัย กำหนดรับเด็กเล็กที่มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตตำบลวังยาง และตำบลหนองโพธิ์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาขาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสวาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ในวันเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) สอบถามเพิ่มเติม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ใกล้บ้าน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14