องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รับสมัครเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง เปิดรับสมัครเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัย กำหนดรับเด็กเล็กที่มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตตำบลวังยาง และตำบลหนองโพธิ์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาขาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสวาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ในวันเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) สอบถามเพิ่มเติม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ใกล้บ้าน
ผู้โพส : admin