messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
หลวงตาบุญชื่น[27 ธันวาคม 2566]
อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย[12 ธันวาคม 2566]
อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[12 ธันวาคม 2566]
ภาษีที่ดิน เพิ่ม-ลด [12 ธันวาคม 2566]
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย [12 ธันวาคม 2566]
ประมวลจริยธรรมองค์กร[4 ธันวาคม 2566]
สื่อประชาสัมพันธ์ ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่[27 มิถุนายน 2566]
6 วิธีช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ช่วยโลก ช่วยเรา[27 มิถุนายน 2566]
"เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ คนไทยพร้อมใช้สิทธิ" [9 พฤษภาคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางเปิดรับสมัครเด็กเล็กภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2566[24 เมษายน 2566]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 30 รายการ)