องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
สื่อประชาสัมพันธ์ ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่ [27 มิถุนายน 2566]
6 วิธีช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ช่วยโลก ช่วยเรา [27 มิถุนายน 2566]
"เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ คนไทยพร้อมใช้สิทธิ" [9 พฤษภาคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางเปิดรับสมัครเด็กเล็กภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2566 [24 เมษายน 2566]
สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [1 มีนาคม 2566]
ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [1 มีนาคม 2566]
ดำเนินการตามแนวทาง"หน้าบ้านหน้ามอง นครพนมน่าอยู่" (วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566) [28 กุมภาพันธ์ 2566]
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [9 มกราคม 2566]
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [10 ตุลาคม 2565]
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ปีงบประมาณ 2565 [19 สิงหาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 24 รายการ)