ชื่อเรื่อง : ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -25

ชื่อไฟล์ : bX8OC3FFri23646.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้