ชื่อเรื่อง : ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

ชื่อไฟล์ : vbvTd4oMon102941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้