ชื่อเรื่อง : ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด : ขออนุมัติลงนามประกาศประชาสัมพันธ์ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : 3Xqi0FPMon104128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้