ชื่อเรื่อง : ซื้อท่อยางตัวหนอน PN๑๐ ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง ๓๐๐ mm. ยาว ๔ ม. แรงดัน ๑๕ บาร์ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง