ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กข (๖๐๔๓) นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง