ชื่อเรื่อง : ซื้อลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่อเนกประสงค์ ขนาด 15 นิ้วพร้อมไมค์ลอยคู่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง