ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี เดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง