ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม