ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี เดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง