ชื่อเรื่อง : จ้างค่าเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่สำหรับประกอบพฺิธีกรรมเหยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง