ชื่อเรื่อง : ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (พร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง