ชื่อเรื่อง : ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (พร้อมติดตั้งในตลาดสด) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง