ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประเภท นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร เดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง