ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง