องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร.042-577-074ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง ปิดตลาดนัดเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 14 และ 29 ของเดือน เป็นการชั่วคราว
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ลว 22 เมษายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาสมัยวสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ลว 23 มกราคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ลว 11 มกราคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ลว 9 ธันวาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ลว 23 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศอำเภอวังยาง เรื่องการกำหนดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ฃที่ 1 ประจำปี 2563 ของ อบต.วังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศอำเภอวังยาง เรื่องการกำหนดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ฃที่ 1 ประจำปี 2563 ของ อบต.วังยาง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.วังยาง อ.ว poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 437 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2563 ในวันและวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 429 |
insert_drive_file ประกาศอำเภอวังยาง เรื่องการกำหนดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ฃที่ 1 ประจำปี 2563 ของ อบต.วังยาง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายก อบต.วังยาง
โทร : 089 944 8087
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายก อบต.วังยาง
โทร : 089 944 8087
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 206
เดือนนี้ 6,492
เดือนที่แล้ว 10,855
ทั้งหมด 44,141