องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง รับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้เช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง โดยวิธีการประมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -25 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วังยาง ดำเนินการแจกอาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่ผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ใบงานและแบบฝึกหัดที่บ้านของเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 20 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6