messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder ประกาศ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 133
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 105
ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 165
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 195
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 195
ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -25 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 206
ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 206
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง ปิดตลาดนัดเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 14 และ 29 ของเดือน เป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 244
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอืนหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 277
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1