องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้เช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง โดยวิธีการประมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
photo เอกสารความรู้ด้านภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 490
photo โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ซอยห้วยไผ่)หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419
photo โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(สายหลังวัดโนนสะอาด) หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 543
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยสุขศิริ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 444
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มนาคลอง) หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 464
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประปา) หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
photo โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
photo โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
photo โครงการขุดลอกหนองหมากแตง หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
photo โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายเลียบลำห้วยเชิง) หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
photo โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง(สายบ้านโพนสวาง-บ้านหนองสะโน-บ้านนาสมบูรณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
photo โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ลำห้วยหินอ้ม)หมู่ที่9 บ้านใหม่ไทยเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
photo โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง(สายรอบป่าช้า) หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
photo โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลปู่ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
photo โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ อบต.วังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
photo โครงการสงเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ใส ลี้พล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
photo โครงการสงเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม นายธงชัย มหาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
photo โครงการสงเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม นายวีระเชน ชุมปลา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
1 - 20 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4