องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร.042-577-074

ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file นโยบายการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่3 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82