องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
find_in_page โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file นโยบายการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่3 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2